Join the Road to the REBiRTH Mainstage today!

Stap 1: Maak de beste mixtape die je ooit hebt opgenomen (niet langer dan 30 minuten), met minstens 1 van je eigen geproduceerde tracks en upload je mixtape privé op Soundcloud.

Stap 2: Schrijf een korte motivatie waarom jij op REBiRTH Festival moet draaien.

Stap 3: Ga naar het aanmeldformulier en vul daar je gegevens in, de URL naar je mixtape, motivatie en een URL naar je eigen geproduceerde track en je bent klaar! De contest loopt van 7 januari 12:00 tot 15 januari 23:59.

• Je set moet worden geüpload naar Soundcloud, met een privé URL;

• Je set mag maximaal 30 minuten duren, sets langer dan 30 minuten worden niet beoordeeld;

• Je set moet ten minste één door jou zelf geproduceerde track bevatten;

• Je set moet live opgenomen zijn, sets gemaakt in een DAW of andere software worden niet beoordeeld;

• B2B sets zijn niet toegestaan.

Ronde 1: Na het insturen van je mixtape wordt deze beoordeeld door de jury van REBiRTH Festival, wat resulteert in een top 20 van de beste mixtapes per genre (20 voor Hardstyle en 20 voor Hardcore/Uptempo). Deze talenten gaan door naar de volgende ronde.

Alle mixtapes worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsformulier. Op 6 februari maken we de winnaars van de eerste ronde bekend, waarna de tweede ronde van start gaat.

Ronde 2: De 20 best beoordeelde mixtapes per genre worden geüpload op de social media kanalen van REBiRTH Festival waarna het publiek een week de tijd krijgt, tot 13 februari, om via onze website te stemmen op hun top drie. De publieksstemmen tellen voor 25% mee in de einduitslag, de jurystemmen van REBiRTH Festival (uit ronde 1) voor 75%. De winnaars worden op 17 februari bekendgemaakt.

Winnaar Road To The REBiRTH Mainstage (#1 winnaar)
• Je krijgt de kans om de REBiRTH Mainstage op zaterdag te openen!
• Een van je geproduceerde tracks zal worden uitgebracht op Scantraxx Carbon of Silver.
• Je ontvangt 100 credits voor het downloaden van tracks op Hardstyle.com.
• Je krijgt een Weekend + Residence Camping ticket voor REBiRTH Festival 2023.

Winnaars (RAW) Hardstyle (#10 winnaars)
• Je krijgt de kans om op de gloednieuwe ‘Road To REBiRTH’ stage te draaien op REBiRTH Festival zaterdag!
• Je ontvangt 25 credits voor het downloaden van tracks op Hardstyle.com.

Winnaar Hardcore/Uptempo (#10 winnaars)
• Je krijgt de kans om op de gloednieuwe ‘Road To REBiRTH’ stage te draaien op REBiRTH Festival zondag!
• Je ontvangt 25 credits voor het downloaden van tracks op Hardstyle.com.

Step 1: Make the best mixtape you’ve ever recorded (no longer than 30 minutes), featuring at least 1 of your own produced tracks and upload your mixtape privately on Soundcloud.

Step 2: Write a short motivation why you should play at REBiRTH Festival.

Step 3: Go to the entry form and fill in your details, the URL to your mixtape, your motivation and a URL to your own produced track and you’re done! The contest runs from 7 January 12:00 to 15 January 23:59.

• Your set must be uploaded to Soundcloud, with a private URL;

• Your set must be 30 minutes long; sets longer than 30 minutes will not be judged;

• Your set must include at least one track produced by yourself;

• Your set must be recorded live, sets made in a DAW or other software will not be judged;

• B2B sets are not allowed.

Round 1: After submitting your mixtape, it will be judged by the REBiRTH Festival jury, resulting in a top 20 of the best mixtapes per genre (20 for Hardstyle and 20 for Hardcore/Uptempo). These talents will go through to the next round.

All mixtapes will be judged using an assessment form. We will announce the winners of the first round on 6 February, after which the second round will start.

Round 2: The 20 best-rated mixtapes per genre will be uploaded on REBiRTH Festival’s social media channels after which the public will have a week, until 13 February, to vote for their top three via our website. Audience votes count 25% in the final results, REBiRTH Festival jury votes (from round 1) 75%. The winners will be announced on 17 February.

Winner Road To The REBiRTH Mainstage (#1 winner)
– You get the chance to open the REBiRTH Mainstage on Saturday!
– One of your produced tracks will be released on Scantraxx Carbon or Silver.
– You will receive 100 credits for downloading tracks on Hardstyle.com.
– You will receive a Weekend + Residence Camping ticket for REBiRTH Festival 2023.

Winners (RAW) Hardstyle (#10 winners)
– You get the chance to perform on the brand new ‘Road To REBiRTH’ stage at REBiRTH Festival Saturday!
– You will receive 25 credits for downloading tracks on Hardstyle.com.

Hardcore/Uptempo winner (#10 winners)
– You will get the chance to perform on the brand new ‘Road To REBiRTH’ stage at REBiRTH Festival Sunday!
– You will receive 25 credits for downloading tracks on Hardstyle.com.